Tuyên truyền văn bản 1422 về phòng chống Covid-19

30/08/2021
Tuyên truyền văn bản 1422 về phòng chống Covid-19
 
Lượt xem: 8
Các tin khác
  Tuyên truyền về dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai Tuyên truyền về dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
  Thị trấn Ia Kha tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thị trấn Ia Kha tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
  TTuyên truyền ứng dụng Bluezone phòng chống dịch Covid-19 TTuyên truyền ứng dụng Bluezone phòng chống dịch Covid-19
  Thông báo phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-1... Thông báo phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Ia Kha
  Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ... Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chí
  Tuyên truyền văn bản 1422 về phòng chống Covid-19 Tuyên truyền văn bản 1422 về phòng chống Covid-19
  Tuyên truyền văn bản 1525 về phòng chống Covid-19 Tuyên truyền văn bản 1525 về phòng chống Covid-19
  "Pháo đài" chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội "Pháo đài" chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội