Kế hoạch xây dựng chuyên mục Tuyên truyền cải cách hành chính

07/01/2022
Kế hoạch xây dựng chuyên mục Tuyên truyền cải cách hành chính phát trên loa phát thanh
 
Lượt xem: 10
Các tin khác
  Kế hoạch xây dựng chuyên mục Tuyên truyền cải cách hành chính Kế hoạch xây dựng chuyên mục Tuyên truyền cải cách hành chính
  Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành ... Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”
  Khảo sát các quy định pháp luật về thủ tục hành chính Khảo sát các quy định pháp luật về thủ tục hành chính
  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
  KẾ HOẠCH CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN CCHC 2023 KẾ HOẠCH CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN CCHC 2023
  Thông báo bộ câu hỏi, đường link, thời gian cuộc thi tìm hiểu về CC... Thông báo bộ câu hỏi, đường link, thời gian cuộc thi tìm hiểu về CCHC năm 2023