Article Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Tô

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM...

06/04/2021

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Tô

Article Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM...

06/04/2021

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Article Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại...

06/04/2021

Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Article Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm...

06/04/2021

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Article Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

06/04/2021

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Article Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và...

06/04/2021

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Article Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến

Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi...

06/04/2021

Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020"

Article THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 HUYỆN IA GRAI

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP...

06/04/2021

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 HUYỆN IA GRAI

Article Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu giá tài sản

Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu...

06/04/2021

Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu giá tài sản

Article Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ...

06/04/2021

Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Article Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển...

06/04/2021

Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Article Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét tuyển giáo viên huyện Ia Grai năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét...

06/04/2021

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét tuyển giáo viên huyện Ia Grai năm 2020