Article Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ...

06/04/2021

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Article Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử...

06/04/2021

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Article Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8/2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8...

06/04/2021

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8/2019

Article Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10/2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10...

06/04/2021

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10/2019

Article CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

06/04/2021

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Article Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Ia Bă năm 2019

Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công...

06/04/2021

Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Ia Bă năm 2019

Article Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt...

06/04/2021

Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Article Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc thi

Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc...

06/04/2021

Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc thi "tim hiểu về cải cách hành chính " năm 2019

Article Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công...

06/04/2021

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Article Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử...

06/04/2021

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Article Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm...

06/04/2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Article HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BLUEZONE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BLUEZONE

06/04/2021

Bluezone còn được mệnh danh là khẩu trang điện tử, ứng dụng giúp bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 của Công ty BKAV đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế ra mắt chính thức dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ...