Article Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua của Cụm thi đua số 04 khu vực Đông Nam Bộ - Miền Trung, Tây Nguyên.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen...

11/04/2021

Sáng ngày 04/12/2020 tại trụ sở UBND xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai (Cụm trưởng) phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (Cụm phó) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020...

Article Ia Grai: Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Ia Grai: Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân...

11/04/2021

(GLO)- Ngày 31-7, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Dịp này, 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng, biểu dương. 

Article Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng...

03/06/2012

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...

Article Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi...

03/06/2012

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.

Article Phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh

13/06/2012

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong...

Article Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính...

14/03/2012

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Article Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

27/11/2011

Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.

Article Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu với dân

Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu...

27/11/2011

Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải trung quân ái quốc - trung với vua là yêu nước. Còn chữ Hiếu, nghĩa là hết lòng thờ kính...

Article Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào...

06/04/2021

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.

Article Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Triển khai các nghi thức tang lễ trong...

06/04/2021

Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Article Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá...

06/04/2021

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Article Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả cac thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích tai Bưu điện huyện Ia Grai

Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và...

06/04/2021

Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả cac thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích tai Bưu điện huyện Ia Grai