Article Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm...

17/04/2023

Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

Article Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc...

15/03/2023

Trong 2 ngày 14 và 15/3, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Ngô Văn Khoa, Phó phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã: Ia Yok, Ia Sao, Ia Krăi, Ia O, Ia Tô.  

Article KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại...

20/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

Article uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai

uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên...

14/03/2023

 UBND huyện Ia Grai ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về Phê duyệt nội dung tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai”.

Article THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của huyện Ia Grai

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập phỏng...

06/02/2023

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của huyện Ia Grai  

Article Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên...

07/02/2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

Article THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức...

07/02/2023

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022  

Article KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ...

19/12/2022

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022

Article Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân...

06/12/2022

QUYẾT ĐỊNHCông bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giảiCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân...

06/12/2022

QUYẾT ĐỊNHCông bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giảiCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”