TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/v nâng cao trách nhiệm thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn

Số hiệu: 390/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: 09/04/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: