TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 01-nq/đh ngày 07/9/2020 đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa xviii, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết số 06-nq/hu ngày 08/7/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện ia grai, khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 ( gọi tắt là ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết về về sinh môi trường )

Số hiệu: 01/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 17/02/2022 Ngày hiệu lực: 17/02/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: