TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2022.

Số hiệu: 04/KH-BCĐ Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: 22/03/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: