TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch: kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xiii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 01/KH-BCĐ Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 17/02/2022 Ngày hiệu lực: 17/02/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: