TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai

Số hiệu: 1733/UBND-TCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hiệu lực: 18/12/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: