TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1763/UBND-NL

về việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thẩm định xã ia sao, ia tô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Quyết định 1167/QĐ-UBND

về việc công nhận xã ia tô có mức thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 22/12/2020

Ngày có hiệu lực: 22/12/2020

Quyết định 1168/QĐ-UBND

về việc công nhận xã ia sao có mức thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 22/12/2020

Ngày có hiệu lực: 22/12/2020

Báo cáo 826/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu môi trường trong chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới 2020 và kế hoạch, mục tiêu, phương hướng năm 2021

Ngày ban hành: 16/12/2020

Ngày có hiệu lực: 16/12/2020

Quyết định 1776/QD-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/12/2018

Ngày có hiệu lực: 29/12/2018

Quyết định 1777/QD-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/10/2018

Ngày có hiệu lực: 29/10/2018

Quyết định 1686/QD-UBND

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao đến năm 2030

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Quyết định 1685/QD-UBND

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr đến năm 2030

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Quyết định 700/QD-UBND

Ban hành quy định Bộ tiêu chí Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020 thực hiện trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 26/06/2018

Ngày có hiệu lực: 26/06/2018

Quyết định 604/QD-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao đến năm 2030

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Hiển thị kết quả 1-10 (of 12)
 |<  < 1 2  >  >|