TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 04/KH-BCĐLNVSATTP

kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ hội đua thuyền độc mộc trên sông pô cô lần thứ iii, năm 2022

Ngày ban hành: 27/10/2022

Ngày có hiệu lực: 27/10/2022

Công Văn 1773/UBND-VP

v/v triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại hội đua thuyền độc mộc trên sông pô cô lần thứ iii và liên hoan văn hoá cồng chiêng năm 2022

Ngày ban hành: 27/10/2022

Ngày có hiệu lực: 27/10/2022

Kế hoạch 03/KH-BCĐLNATTP

kh triển khai thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2022

Ngày ban hành: 30/08/2022

Ngày có hiệu lực: 30/08/2022

Kế hoạch 116/KH-UBND

kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030

Ngày ban hành: 03/08/2022

Ngày có hiệu lực: 03/08/2022

Kế hoạch 88/KH-UBND

kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày ban hành: 07/06/2022

Ngày có hiệu lực: 07/06/2022

Kế hoạch 02/KH-BCĐLNVSATTP

kế hoạch triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Ngày ban hành: 05/05/2022

Ngày có hiệu lực: 05/05/2022

Công văn 1256/UBND-NL

v/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày có hiệu lực: 16/09/2020

Công văn 1203/UBND-NL

về việc xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày có hiệu lực: 07/09/2020

Công văn 253/UBND-VHTT

về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày ban hành: 16/03/2020

Ngày có hiệu lực: 16/03/2020