TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1256/UBND-NL

v/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày có hiệu lực: 16/09/2020

Công văn 1203/UBND-NL

về việc xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày có hiệu lực: 07/09/2020

Công văn 253/UBND-VHTT

về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày ban hành: 16/03/2020

Ngày có hiệu lực: 16/03/2020