Article Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và...

06/04/2021

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Article Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến

Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi...

06/04/2021

Thông báo công khai đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020"

Article THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 HUYỆN IA GRAI

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP...

06/04/2021

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 HUYỆN IA GRAI

Article Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu giá tài sản

Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu...

06/04/2021

Thông báo về việc lưa chọn tổ chức bán đáu giá tài sản

Article Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ...

06/04/2021

Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Article Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển...

06/04/2021

Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Article Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét tuyển giáo viên huyện Ia Grai năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét...

06/04/2021

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ xét tuyển giáo viên huyện Ia Grai năm 2020

Article Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2021

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ xét...

06/04/2021

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2021

Article THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSDĐ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSDĐ

06/04/2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSDĐ

Article Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân...

06/04/2021

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Article Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển...

06/04/2021

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Article Về việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

Về việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch...

06/04/2021

Về việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2035