Article Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Ia Bă năm 2019

Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công...

06/04/2021

Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Ia Bă năm 2019

Article Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt...

06/04/2021

Tham gia ý kiến công nhận xã Ia Bă đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Article Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc thi

Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc...

06/04/2021

Danh sách cá nhân tập thề đạt giải cuộc thi "tim hiểu về cải cách hành chính " năm 2019

Article Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công...

06/04/2021

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Article Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử...

06/04/2021

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Article Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm...

06/04/2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Article HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BLUEZONE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BLUEZONE

06/04/2021

Bluezone còn được mệnh danh là khẩu trang điện tử, ứng dụng giúp bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 của Công ty BKAV đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế ra mắt chính thức dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ...

Article Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Tô

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM...

06/04/2021

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Tô

Article Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM...

06/04/2021

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Article Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại...

06/04/2021

Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Article Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm...

06/04/2021

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Article Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

06/04/2021

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất