Article Tuyển dụng chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã Ia Chia

Tuyển dụng chức danh chỉ huy trưởng quân...

05/08/2021

Tuyển dụng chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã Ia Chia  

Article Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

21/07/2021

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Article Thông báo lựa chọn tổ chức báo đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức báo đấu giá tài...

25/06/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức báo đấu giá tài sản

Article Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào...

06/04/2021

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.

Article Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Triển khai các nghi thức tang lễ trong...

06/04/2021

Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Article Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá...

06/04/2021

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Article Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả cac thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích tai Bưu điện huyện Ia Grai

Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và...

06/04/2021

Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả cac thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích tai Bưu điện huyện Ia Grai

Article Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ...

06/04/2021

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Article Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử...

06/04/2021

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Article Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8/2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8...

06/04/2021

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 8/2019

Article Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10/2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10...

06/04/2021

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 10/2019

Article CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

06/04/2021

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH