TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 03/BC-BCĐ

Báo cáo tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực: 20/05/2021

Báo cáo 119/BC-UBND

công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý i năm 2021

Ngày ban hành: 19/03/2021

Ngày có hiệu lực: 19/03/2021

Báo cáo 01/BC-BCĐ

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm tết nguyên đám năm 2021

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày có hiệu lực: 09/02/2021

kế hoạch 01/KH-BCĐLNATTP

triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán tân sửu năm 2021

Ngày ban hành: 18/01/2021

Ngày có hiệu lực: 18/01/2021

Báo cáo 81/BC-YT

Kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 25 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố chọn làm mô hình điểm trên địa bàn thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 18/12/2020

Ngày có hiệu lực: 18/12/2020

Báo cáo 550/BC-UBND

Tình hình triển khai và thực hiện thu hồi các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày có hiệu lực: 16/09/2020

Kế hoạch 47/KH-UBND

Triển khai công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2020

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày có hiệu lực: 01/04/2020

Hiển thị kết quả 21-27 (of 27)
 |<  <  1 2 3 >  >|