TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện

Số hiệu: 870/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: