TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 8/BC-TTYT

báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2022

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày có hiệu lực: 29/09/2022

Báo cáo 4/BC-BCĐ

báo cáo tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Ngày ban hành: 18/05/2022

Ngày có hiệu lực: 18/05/2022

Báo cáo 03/BC-BCĐ

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm về thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 17/04/2022

Ngày có hiệu lực: 17/04/2022

Báo cáo 249/BC-UBND

kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2021 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 08/04/2022

Ngày có hiệu lực: 08/04/2022

Báo cáo 762/BC-TTYT

Báo cáo công tác An toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Báo cáo 1131/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 977/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Báo cáo 870/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Báo cáo 1812/UBND-NL

đăng ký mô hình tham gia chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Văn bản 120/VP-TH

đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong giai đoạn phòng chống dịch covid-19

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 27)
 |<  < 1 2 3  >  >|