TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 546/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Ngày ban hành: 14/08/2021

Ngày có hiệu lực: 14/08/2021

Báo cáo 521/BC-UBND

bc tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 ngày 10/8/2021

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Báo cáo 461/BC-UBND

báo cáo bổ sung hồ sơ thẩm định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Ngày ban hành: 28/07/2021

Ngày có hiệu lực: 28/07/2021

Báo cáo 435/BC-UBND

số liệu thống kê dân số theo vùng phục vụ việc phân bổ định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2022

Ngày ban hành: 21/07/2021

Ngày có hiệu lực: 21/07/2021

Báo cáo 427/BC-UBND

báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 20/07/2021

Ngày có hiệu lực: 20/07/2021

Báo cáo 86/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện thông tư 30/2019/tt-blđtbxh ngày 26/12/2019 của bộ lao động – thương binh và xã hội

Ngày ban hành: 03/03/2021

Ngày có hiệu lực: 03/03/2021

Báo cáo 46/LĐTBXH-LĐVL

Rà soát, tổng hợp kết quả điều tra Cung, Cầu lao động năm 2020

Ngày ban hành: 23/12/2020

Ngày có hiệu lực: 23/12/2020

Báo cáo 92/BC-UBND

Đánh gái tình hình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019

Ngày ban hành: 05/03/2020

Ngày có hiệu lực: 05/03/2020

Báo cáo 7/BC-UBND

Cung cấp số liệu Dân số năm 2019

Ngày ban hành: 09/01/2020

Ngày có hiệu lực: 09/01/2020

Hiển thị kết quả 21-29 (of 29)
 |<  <  1 2 3 >  >|