TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 1054/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 ngày 22-11-2021

Ngày ban hành: 22/11/2021

Ngày có hiệu lực: 22/11/2021

Báo cáo 961/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 37-ct/tw ngày 03/9/2019 của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Ngày ban hành: 05/11/2021

Ngày có hiệu lực: 05/11/2021

Báo cáo 948/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Ngày ban hành: 02/11/2021

Ngày có hiệu lực: 02/11/2021

Báo cáo 904/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Ngày ban hành: 24/10/2021

Ngày có hiệu lực: 24/10/2021

Báo cáo 874/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Báo cáo 868/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 ngày

Ngày ban hành: 17/10/2021

Ngày có hiệu lực: 17/10/2021

Báo cáo 817/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Ngày ban hành: 07/10/2021

Ngày có hiệu lực: 07/10/2021

Báo cáo 646/BC-UBND

tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 ngày 02-9-2021

Ngày ban hành: 02/09/2021

Ngày có hiệu lực: 02/09/2021

Báo cáo 632/BC-UBND

kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

Báo cáo 564/BC-UBND

về việc bổ sung số liệu thống kê dân số từ 1-18 tuổi làm cơ sở xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2022

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày có hiệu lực: 19/08/2021

Hiển thị kết quả 11-20 (of 29)
 |<  <  1 2 3  >  >|