TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số

Số hiệu: 344/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 30/05/2022 Ngày hiệu lực: 30/05/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: