TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc rà soát, tổng hợp số liệu về đất đai theo các phụ lục từ c.01 đến c.11 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý

Số hiệu: 68/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 26/01/2022 Ngày hiệu lực: 26/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: