TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Số hiệu: 145/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Huyện Ia Grai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: 01/04/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: