TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 709/BC-UBND

báo cáo về việc lấy ý kiến góp ý phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

Báo cáo 261/BC-UBND

báo cáo về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ cảnh quan môi trường, đất đai khu vực đồi thông xã ia dêr, huyện ia grai.

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày có hiệu lực: 28/05/2021

Báo cáo 145/BC-UBND

báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 01/04/2021

Ngày có hiệu lực: 01/04/2021

Báo cáo 93/BC-UBND

báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 08/03/2021

Ngày có hiệu lực: 08/03/2021