TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 636/BC-UBND

về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại nghị định số 69/2008/nđ-cp ngày 30/5/2008, nghị định số 59/2014/nđ-cp ngày 16/6/2014 của chính phủ tại giai đoạn 2016-2021

Ngày ban hành: 17/10/2022

Ngày có hiệu lực: 17/10/2022

Báo cáo 636/BC-UBND

về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại nghị định số 69/2008/nđ-cp ngày 30/5/2008, nghị định số 59/2014/nđ-cp ngày 16/6/2014 của chính phủ tại giai đoạn 2016-2021

Ngày ban hành: 17/10/2022

Ngày có hiệu lực: 17/10/2022

Báo cáo 609/BC-UBND

báo cáo về việc giá đất cụ thể tính tiền giao đất, cho thuê đất năm 2017 - 2022 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 06/10/2022

Ngày có hiệu lực: 06/10/2022

Báo cáo 550/BC-UBND

về việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để chi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021

Ngày ban hành: 12/09/2022

Ngày có hiệu lực: 12/09/2022

Báo cáo 68/BC-UBND

báo cáo về việc rà soát, tổng hợp số liệu về đất đai theo các phụ lục từ c.01 đến c.11 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý

Ngày ban hành: 26/01/2022

Ngày có hiệu lực: 26/01/2022

Báo cáo 709/BC-UBND

báo cáo về việc lấy ý kiến góp ý phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

Báo cáo 261/BC-UBND

báo cáo về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ cảnh quan môi trường, đất đai khu vực đồi thông xã ia dêr, huyện ia grai.

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày có hiệu lực: 28/05/2021

Báo cáo 145/BC-UBND

báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 01/04/2021

Ngày có hiệu lực: 01/04/2021

Báo cáo 93/BC-UBND

báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 08/03/2021

Ngày có hiệu lực: 08/03/2021