TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 808/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày có hiệu lực: 04/12/2018

Báo cáo 524/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Báo cáo 416/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

Ngày ban hành: 13/12/2016

Ngày có hiệu lực: 13/12/2016

Hiển thị kết quả 11-13 (of 13)
 |<  <  1 2 >  >|