TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 694/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

Báo cáo 503/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày có hiệu lực: 06/08/2021

Báo cáo 362/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 30/06/2021

Ngày có hiệu lực: 30/06/2021

Báo cáo 277/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày có hiệu lực: 01/06/2021

Báo cáo 142/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý i và chương trình công tác quý ii năm 2021

Ngày ban hành: 01/04/2021

Ngày có hiệu lực: 01/04/2021

Báo cáo 766/BC-UBND

Đánh gái tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày ban hành: 02/12/2020

Ngày có hiệu lực: 02/12/2020

Báo cáo 603/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/10/2020

Ngày có hiệu lực: 05/10/2020

Báo cáo 294/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/06/2020

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Báo cáo 130/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và Chương trình công tác quý II năm 2020

Ngày ban hành: 25/03/2020

Ngày có hiệu lực: 25/03/2020

Quyết định 1969/QĐ-UBND

Kế hoạch Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018

Hiển thị kết quả 11-20 (of 23)
 |<  <  1 2 3  >  >|