TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

Số hiệu: 416/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện IaGrai Người ký: PCT.UBND huyện IaGrai Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: 13/12/2016 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: