TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 743/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày ban hành: 05/12/2022

Ngày có hiệu lực: 05/12/2022

Báo cáo 746/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ qp-qsđp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày ban hành: 05/12/2022

Ngày có hiệu lực: 05/12/2022

Báo cáo 553/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022

Ngày ban hành: 13/09/2022

Ngày có hiệu lực: 13/09/2022

Báo cáo 368/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022

Ngày ban hành: 10/06/2022

Ngày có hiệu lực: 10/06/2022

Báo cáo 224/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý i và chương trình công tác quý ii năm 2022

Ngày ban hành: 28/03/2022

Ngày có hiệu lực: 28/03/2022

Báo cáo 72/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2022

Ngày ban hành: 26/01/2022

Ngày có hiệu lực: 26/01/2022

Báo cáo 694/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

Báo cáo 503/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày có hiệu lực: 06/08/2021

Báo cáo 362/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 30/06/2021

Ngày có hiệu lực: 30/06/2021

Báo cáo 277/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày có hiệu lực: 01/06/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 19)
 |<  < 1 2  >  >|