TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 132/TTr-UBND

tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương và phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 22/11/2022

Ngày có hiệu lực: 22/11/2022

Báo cáo 650/BC-UBND

báo cáo tình hình triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng và tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện ia grai năm 2022

Ngày ban hành: 26/10/2022

Ngày có hiệu lực: 26/10/2022

Báo cáo 628/BC-UBND

báo cáo công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 14/10/2022

Ngày có hiệu lực: 14/10/2022

Công Văn 386/UBND-PKTHT

về việc yêu cầu ubnd các xã, thị trấn rà soát đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 14/03/2022

Ngày có hiệu lực: 14/03/2022

Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ

ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện ia grai thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd huyện

Ngày ban hành: 17/01/2022

Ngày có hiệu lực: 17/01/2022

Báo cáo 1002/BC-UBND

báo cáo rà soát đánh giá đề xuất việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Ngày ban hành: 12/11/2021

Ngày có hiệu lực: 12/11/2021

Báo cáo 950/BC-UBND

báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Báo cáo 531/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 11/08/2021

Ngày có hiệu lực: 11/08/2021

Công văn 958/UBND-VP

thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021