TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 1002/BC-UBND

báo cáo rà soát đánh giá đề xuất việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Ngày ban hành: 12/11/2021

Ngày có hiệu lực: 12/11/2021

Báo cáo 950/BC-UBND

báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Báo cáo 531/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 11/08/2021

Ngày có hiệu lực: 11/08/2021

Công văn 958/UBND-VP

thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021