TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023, danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2022 và 2023 và kết quả thực hiện các công trình dự án cần thu hồi đất, có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được hội đồng nhân dâb tỉnh thông qua từ năm 2017 đến nay

Số hiệu: 645/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 21/10/2022 Ngày hiệu lực: 21/10/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: