TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn: v/v triển khai rà soát công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Số hiệu: 1849/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công Văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 10/11/2022 Ngày hiệu lực: 10/11/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: