TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 15/TB-HĐND

thông báo lịch làm việc của đoàn giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021"

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Công văn 2052/UBND-PTNMT

về việc góp ý đề cương và dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

Kế hoạch 07/KH-BKTXH

kế hoạch giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021" (có quyết định kèm theo)

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Nghị Quyết 53/NQ-HĐND

việc việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện ia grai

Ngày ban hành: 19/10/2021

Ngày có hiệu lực: 19/10/2021

Báo cáo 621/BC-UBND

báo cáo về kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày có hiệu lực: 30/08/2021

Báo cáo 247/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Quyết định 1669/QD-UBND

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 17/09/2018

Ngày có hiệu lực: 17/09/2018

Quyết định 1042/QĐ-UBND

Về việc thoái thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực: 13/09/2018

Quyết định 900/QD-UBND

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 28/08/2018

Ngày có hiệu lực: 28/08/2018

Quyết định 873/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành: 24/08/2018

Ngày có hiệu lực: 24/08/2018

Hiển thị kết quả 1-10 (of 11)
 |<  < 1 2  >  >|