TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1577/UBND-PTNMT

v/v tham gia góp ý dự thảo luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày ban hành: 28/09/2022

Ngày có hiệu lực: 28/09/2022

Kế hoạch 92/KH-UBND

kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 16/06/2022

Ngày có hiệu lực: 16/06/2022

Báo cáo 357/BC-UBND

báo cáo công tác phối hợp giữa huyện ia h' drai, tỉnh kon tum và huyện ia grai, tỉnh gia lai về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý bảo về rừng, tài nguyên khoáng sản trong vùng giáp ranh

Ngày ban hành: 06/06/2022

Ngày có hiệu lực: 06/06/2022

Công Văn 756/UBND-VP

v/v tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày có hiệu lực: 23/05/2022

Báo cáo 114/BC-UBND

báo cáo kết quả thanh tra, kiểm hoạt động quản lý khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin, số liệu về tình hình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện ia grai, giai đoạn 2017 – 2021

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày có hiệu lực: 16/02/2022

Báo cáo 1131/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 977/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Kế hoạch 106/KH-UBND

kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày có hiệu lực: 16/08/2021

Báo cáo 350/BC-UBND

báo cáo về việc tổng kết 6 năm thực hiện thông tư số 51/2015/tt-btnmt ngày 26/11/2015 của bộ tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Kế hoạch 63/KH-UBND

kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày có hiệu lực: 25/05/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 11)
 |<  < 1 2  >  >|