TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 243/BC-UBND

báo cáo công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản

Ngày ban hành: 16/05/2023

Ngày có hiệu lực: 16/05/2023

Công văn 551/UBND-VP

v/v tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản

Ngày ban hành: 19/04/2023

Ngày có hiệu lực: 19/04/2023

Kế hoạch 24/KH-UBND

kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác năm 2023 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 13/02/2023

Ngày có hiệu lực: 13/02/2023

Kế hoạch 22/KH-UBND

kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày ban hành: 10/02/2023

Ngày có hiệu lực: 10/02/2023

Quyết định 132/QĐ-UBND

về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 03/02/2023

Ngày có hiệu lực: 03/02/2023

Báo cáo 819/BC-UBND

báo cáo về việc tổng kết báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2022.

Ngày ban hành: 28/12/2022

Ngày có hiệu lực: 28/12/2023

Kế hoạch 141/KH-UBND

kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2022 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày có hiệu lực: 30/09/2022

Công Văn 1577/UBND-PTNMT

v/v tham gia góp ý dự thảo luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày ban hành: 28/09/2022

Ngày có hiệu lực: 28/09/2022

Kế hoạch 92/KH-UBND

kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 16/06/2022

Ngày có hiệu lực: 16/06/2022

Báo cáo 357/BC-UBND

báo cáo công tác phối hợp giữa huyện ia h' drai, tỉnh kon tum và huyện ia grai, tỉnh gia lai về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý bảo về rừng, tài nguyên khoáng sản trong vùng giáp ranh

Ngày ban hành: 06/06/2022

Ngày có hiệu lực: 06/06/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 18)
 |<  < 1 2  >  >|