TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 01-nq/đh ngày 07/9/2020 đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa xviii, nhiệm kỳ 2020- 2025 và nghị quyết số 06-nq/hu ngày 08/7/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 1041/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: 08/09/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: