TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 646/QĐ-UBND

qđ 646/qđ-ubnd điều chỉnh bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể 2022

Ngày ban hành: 21/10/2022

Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Công Văn 3150/STC-QLGCS

v/v hướng dẫn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Công Văn 3912/STNMT-KHTC&TK

v/v giá đất cụ thể tính tiền giao đất, cho thuê đất năm 2017-2022 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 22/09/2022

Ngày có hiệu lực: 22/09/2022

Công Văn 1480/UBND-TNMT

công văn v/v góp ý dự thảo quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh gia lai và quyết định thành lập tổ giúp việc của hội đồng

Ngày ban hành: 13/09/2022

Ngày có hiệu lực: 13/09/2022

Quyết định 547/QĐ-UBND

thành lập hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Ngày ban hành: 01/09/2022

Ngày có hiệu lực: 01/09/2022

Công Văn 769/UBND-PTNMT

góp ý dự thảo quyết định của ubnd tỉnh thành lập hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, quyết định của chủ tịch hđtđgđ, bgđ tỉnh

Ngày ban hành: 24/05/2022

Ngày có hiệu lực: 24/05/2022

Quyết định 215/QĐ-STC

ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021

Quyết định 216/QĐ-STC

thành lập tổ giúp việc của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021