TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 215/QĐ-STC

ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021

Quyết định 216/QĐ-STC

thành lập tổ giúp việc của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021