TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thể lệ cuộc thi 601/TL-BTC

Thể lệ cuộc thị trực truyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày ban hành: 30/03/2021

Ngày có hiệu lực: 30/03/2021

Văn bản Luật 85/2015/QH13

Luật bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu HĐND

Ngày ban hành: 30/03/2021

Ngày có hiệu lực: 30/03/2021

Công văn 314/UBND-TP

truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân” do bộ tư pháp tổ chức

Ngày ban hành: 18/03/2021

Ngày có hiệu lực: 18/03/2021

Kế Hoạch 609/KH-BTP

Kế Hoạch tổ chức cuộc thị trực truyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày ban hành: 08/03/2021

Ngày có hiệu lực: 08/03/2021

Chỉ Thị 02/CT-TTg

Chỉ Thị: Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Chỉ Thị 45/CT-TW

Chỉ thị của Bộ Chính Trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày ban hành: 20/06/2020

Ngày có hiệu lực: 20/06/2020

Hiển thị kết quả 21-26 (of 26)
 |<  <  1 2 3 >  >|