TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/v áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Số hiệu: 2003/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 10/11/2021 Ngày hiệu lực: 10/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: