TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Luật: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Số hiệu: Luật số 03/2022/QH15 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 11/01/2022 Ngày hiệu lực: 11/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: