TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Số hiệu: 02/HĐPHPBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Người ký: Trần Kim Anh
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: 23/03/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: