TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số hiệu: 405/UBND-PTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: 18/03/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: