TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 567/BC-UBND

báo cáo chính sách ưu tiên sử dụng người biết tiếng dtts, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dtts tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện ia grai năm 2022

Ngày ban hành: 20/09/2022

Ngày có hiệu lực: 20/09/2022

Công văn 02/HĐPHPBGDPL

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày ban hành: 23/03/2022

Ngày có hiệu lực: 23/03/2022

Công văn 405/UBND-PTP

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 18/03/2022

Ngày có hiệu lực: 18/03/2022

Nghị Quyết Nghị quyết số: 43/2022/QH15

NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày ban hành: 11/01/2022

Ngày có hiệu lực: 11/01/2022

Luật Luật số 03/2022/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày ban hành: 11/01/2022

Ngày có hiệu lực: 11/01/2022

Công văn 2003/UBND-VP

v/v áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngày ban hành: 10/11/2021

Ngày có hiệu lực: 10/11/2021

Báo cáo 987/BC-UBND

báo cáo tổng kết thực hiện đề án “tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Ngày ban hành: 10/11/2021

Ngày có hiệu lực: 10/11/2021

Công văn 1857/UBND-PTP

v/v hưởng ứng, truyền thông về ngày pháp luật năm 2021

Ngày ban hành: 22/10/2021

Ngày có hiệu lực: 22/10/2021

Công văn 1536/UBND-TTr

đề nghị tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về pctn do thanh tra chính phủ tổ chức

Ngày ban hành: 09/10/2021

Ngày có hiệu lực: 09/10/2021

Văn bản 12/HĐPHPBGDPL

Phổ biến nội dung "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021"

Ngày ban hành: 01/10/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 26)
 |<  < 1 2 3  >  >|