TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 19/KH-BCĐ

kế hoạch truyền thông phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày ban hành: 31/10/2022

Ngày có hiệu lực: 31/10/2022

Kế hoạch 128/KH-UBND

kh tổ chức đánh giá, thẩm tra hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 30/08/2022

Ngày có hiệu lực: 30/08/2022

Kế hoạch 113/KH-UBND

kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ia grai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 25/07/2022

Ngày có hiệu lực: 25/07/2022

Kế hoạch 38/KH-UBND

kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 09-nq/hu ngày 17/12/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện (khóa xviii) về xây dựng huyện ia grai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Ngày ban hành: 10/03/2022

Ngày có hiệu lực: 10/03/2022

Tờ trình 167/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tờ trình 168/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Quyết định 1912/QD-UBND

Về việc phê duyêt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị trường học (bàn ghế và giá sách phòng đọc thư viện) cấp cho các Trường học trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày có hiệu lực: 10/12/2018

Quyết định 1911/QD-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị trường học (bể bơi di động)

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày có hiệu lực: 10/12/2018

Quyết định 1893/QD-UBND

Về việc phê duyệt dự toán: Mua sắm thiết bị trường học (bàn ghế và giá sách phòng đọc thư viện) cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 07/12/2018

Ngày có hiệu lực: 07/12/2018