TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 167/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tờ trình 168/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018