TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 167/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tờ trình 168/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Quyết định 1912/QD-UBND

Về việc phê duyêt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị trường học (bàn ghế và giá sách phòng đọc thư viện) cấp cho các Trường học trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày có hiệu lực: 10/12/2018

Quyết định 1911/QD-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị trường học (bể bơi di động)

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày có hiệu lực: 10/12/2018

Quyết định 1893/QD-UBND

Về việc phê duyệt dự toán: Mua sắm thiết bị trường học (bàn ghế và giá sách phòng đọc thư viện) cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 07/12/2018

Ngày có hiệu lực: 07/12/2018