TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 156/UBND-VP

v/v triển khai thực hiện nghị định số 07/2022/nđ-cp ngày 10/01/2022 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ thực vật; thú y; chăn nuôi.

Ngày ban hành: 24/10/2022

Ngày có hiệu lực: 24/10/2022

Công Văn 1709/UBND-PTCKH

về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày ban hành: 17/10/2022

Ngày có hiệu lực: 17/10/2022

Báo cáo 614/BC-UBND

báo cáo số liệu xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022

Ngày ban hành: 10/10/2022

Ngày có hiệu lực: 10/10/2022

Công Văn 1640/UBND-TP

báo cáo số liệu xử phạt vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 06/10/2022

Ngày có hiệu lực: 06/10/2022

Quyết định 333/QĐ-UBND

qđ về việc đính chính, huỷ bỏ một phần quyết định số 724/qđ-ubnd ngày 23/8/2021 của ubnd huyện ia grai về xử phạt vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 20/05/2022

Ngày có hiệu lực: 20/05/2022

Công Văn 547/UBND-PKTHT

về việc tham gia tập huấn nghị định số 16/2022/nđ-cp ngày 28/01/2022 của chính phủ quy định xử phạt hành chính về xây dựng.

Ngày ban hành: 18/04/2022

Ngày có hiệu lực: 18/04/2022

Công Văn 50/UBND-VP

v/v triển khai thực hiện nghị định số 122/2021/nđ-cp ngày 28/12/2021 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày ban hành: 10/01/2022

Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

Quyết định 1820/QD-XPVPHC

Về việc xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà Puih Dyip, trú tại làng Bi Ia Yom, xã Ia Krăi

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Quyết định 1820/QD-XPVPHC

Xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà puih dyip, trú tại làng bi ia yom, xã Ia Krăi

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Quyết định 928/QD-XPVPHC

Xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 28/05/2018

Ngày có hiệu lực: 28/05/2018

Hiển thị kết quả 1-10 (of 15)
 |<  < 1 2  >  >|