TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1820/QD-XPVPHC

Xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà puih dyip, trú tại làng bi ia yom, xã Ia Krăi

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Quyết định 1820/QD-XPVPHC

Về việc xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà Puih Dyip, trú tại làng Bi Ia Yom, xã Ia Krăi

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Quyết định 928/QD-XPVPHC

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 28/05/2018

Ngày có hiệu lực: 28/05/2018

Quyết định 928/QD-XPVPHC

Xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 28/05/2018

Ngày có hiệu lực: 28/05/2018

Quyết định 901/QD-XPVPHC

Xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 15/05/2018

Ngày có hiệu lực: 15/05/2018

Quyết định 901/QD-XPVPHC

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 15/05/2018

Ngày có hiệu lực: 15/05/2018

Quyết định 326/QD-UBND

Xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày có hiệu lực: 30/03/2018

Quyết định 312/QD-UBND

xử phạt vphc trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên mạng

Ngày ban hành: 19/03/2018

Ngày có hiệu lực: 19/03/2018