TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản cam kết: Chính sách Chất lượng của Ủy ban nhân dân huyện

Số hiệu: Loại văn bản: Văn bản cam kết
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 01/01/2020 Ngày hiệu lực: 01/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: