TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 418/BC-UBND

báo cáo phục vụ kiểm tra công tác pháp chế và công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 31/07/2023

Ngày có hiệu lực: 31/07/2023

Báo cáo 188/BC-UBND

báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện “đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 19/04/2023

Ngày có hiệu lực: 19/04/2023

Kế hoạch 31/KH-UBND

kế hoạch triển khai thực hiện đề án "tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/03/2023

Ngày có hiệu lực: 03/03/2023

Công văn 219/UBND-PTP

hướng dẫn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

Ngày có hiệu lực: 22/02/2023

Kế hoạch 13/KH-UBND

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 31/01/2023

Ngày có hiệu lực: 31/01/2023

Báo cáo 01/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 03/01/2023

Ngày có hiệu lực: 03/01/2023

Kế hoạch 185/KH-UBND

về việc triển khai công tác pháp chế; công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 29/12/2022

Ngày có hiệu lực: 29/12/2022

Kế hoạch 184/KH-UBND

về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện ia grai năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Ngày có hiệu lực: 27/12/2022

Báo cáo 733/BC-UBND

báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Ngày ban hành: 30/11/2022

Ngày có hiệu lực: 30/11/2022

Quyết định 628/QĐ-UBND

quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 10/10/2022

Ngày có hiệu lực: 10/10/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 29)
 |<  < 1 2 3  >  >|