TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2140/UBND-PTNMT

v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt.

Ngày ban hành: 29/12/2022

Ngày có hiệu lực: 29/12/2022

Quyết định 724/QĐ-UBND

quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày có hiệu lực: 08/12/2023

Công văn 1425/UBND-PTNMT

v/v tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, phân lô, tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 05/09/2022

Ngày có hiệu lực: 05/09/2022

Thông báo 100/TB-UBND

thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 15/08/2022

Ngày có hiệu lực: 15/08/2023

Công văn 941/UBND-PTNMT

v/v đăng ký khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện ia grai năm 2022

Ngày ban hành: 20/06/2022

Ngày có hiệu lực: 20/06/2022

Thông báo 54/TB-UBND

thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện ia grai

Ngày ban hành: 20/05/2022

Ngày có hiệu lực: 20/05/2022

Báo cáo 198/BC-UBND

báo cáo về việc cho chủ trương thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày ban hành: 21/03/2022

Ngày có hiệu lực: 21/03/2022

Quyết định 130/QĐ-UBND

phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày có hiệu lực: 28/02/2022

Báo cáo 56/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện đấu giá trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 20/01/2022

Ngày có hiệu lực: 20/01/2022

Báo cáo 621/BC-UBND

báo cáo về kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày có hiệu lực: 30/08/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 23)
 |<  < 1 2 3  >  >|