TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 25/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày ban hành: 19/01/2021

Ngày có hiệu lực: 19/01/2021

Báo cáo 19/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày có hiệu lực: 15/01/2021

Quyết định 1246/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Quyết định 1641/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Quyết định 1642/QĐ-UBND

Quyết định giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của các đơn vị dự toán cấp huyện

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Quyết định 1643/QĐ-UBND

Quyết định giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Báo cáo 777/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Ngày ban hành: 02/12/2020

Ngày có hiệu lực: 02/12/2020

Báo cáo 665/BC-UBND

Về việc thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

Báo cáo 673/BC-UBND

Về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

Nghị Quyết 121/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực: 19/06/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 21)
 |<  < 1 2 3  >  >|