TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 823/BC-UBND

về việc cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu, đánh giá, so sánh cơ chế bảo hiểm tài sản công với các công cụ tài chính khác

Ngày ban hành: 28/12/2022

Ngày có hiệu lực: 28/12/2022

Quyết định 3534/QĐ-UBND

về việc trích 30% khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước theo thông tư số 327/2016/tt-btc ngày 26/12/2016 của bộ tài chính

Ngày ban hành: 13/12/2022

Ngày có hiệu lực: 13/12/2022

Công Văn 1676/UBND-TCKH

v/v triển khai thực hiện công điện của bộ tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Ngày ban hành: 13/10/2022

Ngày có hiệu lực: 13/10/2022

Quyết định 1301/QĐ-UBND

về việc phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện ia grai giai đoạn 2022-2026

Ngày ban hành: 30/06/2022

Ngày có hiệu lực: 30/06/2022

Báo cáo 395/BC-UBND

báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán nsnn năm 2023 và kế hoạch ngân sách tài chính 3 năm 2023-2025

Ngày ban hành: 23/06/2022

Ngày có hiệu lực: 23/06/2022

Công Văn 632/UBND-PTCKH

v/v triển khai thực hiện nghị định số 60/2021/nđ-cp ngày 26/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 27/04/2022

Ngày có hiệu lực: 27/04/2022

Báo cáo 275/BC-UBND

tình hình thực hiện quản lý ngân sách năm 2021 theo yêu cầu của đoàn thanh tra trong kế hoạch năm 2022 của sở tài chính

Ngày ban hành: 20/04/2022

Ngày có hiệu lực: 20/04/2022

Báo cáo 25/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày ban hành: 19/01/2021

Ngày có hiệu lực: 19/01/2021

Báo cáo 19/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày có hiệu lực: 15/01/2021

Quyết định 1246/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 28)
 |<  < 1 2 3  >  >|