TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1446 /UBND-TTr

/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/10/2021

Ngày có hiệu lực: 27/10/2021

Báo cáo 15/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giáo sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày ban hành: 15/08/2021

Ngày có hiệu lực: 15/08/2021

Báo cáo 432/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020

Ngày ban hành: 04/08/2021

Ngày có hiệu lực: 04/08/2021

Quyết định 1189/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực: 19/12/2020

Công văn 1668/UBND-TTr

V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2020.

Ngày ban hành: 04/12/2020

Ngày có hiệu lực: 04/12/2020

kết luận 03/KL-TTr

Kết luận thanh tra thanh tra tài chính ngân sách trường Tiểu học Lê Quý Đôn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 06/11/2020

Ngày có hiệu lực: 06/11/2020

Công văn 1468/UBND-TTr

V/v thực hiện Kết luận thanh tra

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

kết luận 02/KL-TTr

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND xã Ia Dêr, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/07/2020

Ngày có hiệu lực: 17/07/2020

Báo cáo 360/BC-UBND

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi Thành lập Ban chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng đến nay nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày có hiệu lực: 08/07/2020

Báo cáo 324/BC-UBND

Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực: 19/06/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 24)
 |<  < 1 2 3  >  >|