TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 716/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày có hiệu lực: 19/12/2019

Báo cáo 689/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai ngày Quốc tế chống tham nhũng năm 2019

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày có hiệu lực: 09/12/2019

Kế Hoạch 145/QKH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày có hiệu lực: 11/11/2019

Báo cáo 317/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày có hiệu lực: 11/06/2019

Kế Hoạch 31/KH-UBND

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày có hiệu lực: 28/02/2019

Quyết định 13/2018/QD-UBND

Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018