TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 418/BC-UBND

báo cáo phục vụ kiểm tra công tác pháp chế và công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 31/07/2023

Ngày có hiệu lực: 31/07/2023

Công văn 1026/UBND-PNV

v/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao

Ngày ban hành: 14/07/2023

Ngày có hiệu lực: 14/07/2023

Báo cáo 359/BC-UBND

báo cáo tình hình công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày ban hành: 07/07/2023

Ngày có hiệu lực: 07/07/2023

Báo cáo 305/BC-UBND

báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng năm 2023

Ngày ban hành: 16/06/2023

Ngày có hiệu lực: 16/06/2023

Thông báo 52/TB-UBND

thông báo về việc tuyển dụng công chức xã năm 2023

Ngày ban hành: 25/05/2023

Ngày có hiệu lực: 25/05/2023

Quyết định 322/QĐ-UBND

về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022 của huyện ia grai

Ngày ban hành: 28/04/2023

Ngày có hiệu lực: 28/04/2023

Báo cáo 188/BC-UBND

báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện “đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 19/04/2023

Ngày có hiệu lực: 19/04/2023

Báo cáo 135/BC-UBND

báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý i/2023 và chương trình công tác quý ii/2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Ngày có hiệu lực: 20/03/2023

Kế hoạch 31/KH-UBND

kế hoạch triển khai thực hiện đề án "tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/03/2023

Ngày có hiệu lực: 03/03/2023

Công văn 219/UBND-PTP

hướng dẫn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

Ngày có hiệu lực: 22/02/2023

Hiển thị kết quả 1-10 (of 160)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|