TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 136/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2020

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2020

Công văn 1446 /UBND-TTr

/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/10/2021

Ngày có hiệu lực: 27/10/2021

Báo cáo 15/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giáo sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày ban hành: 15/08/2021

Ngày có hiệu lực: 15/08/2021

Báo cáo 432/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020

Ngày ban hành: 04/08/2021

Ngày có hiệu lực: 04/08/2021

Quyết định 631/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận và điều động viên chức Ngô Thị Hải Lý

Ngày ban hành: 10/07/2021

Ngày có hiệu lực: 10/07/2021

Thông báo 02/TB-PNV

THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Ia Grai năm 2020

Ngày ban hành: 23/02/2021

Ngày có hiệu lực: 23/02/2021

Quyết định 133/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 23/02/2021

Ngày có hiệu lực: 23/02/2021

Thông báo 03/TB-HĐXT

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/01/2021

Ngày có hiệu lực: 27/01/2021

Báo cáo 25/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày ban hành: 19/01/2021

Ngày có hiệu lực: 19/01/2021

Báo cáo 19/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày có hiệu lực: 15/01/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 92)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|