TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 716/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày có hiệu lực: 19/12/2019

Báo cáo 689/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai ngày Quốc tế chống tham nhũng năm 2019

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày có hiệu lực: 09/12/2019

Thông báo 01/TB-BKTSH

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Báo cáo 671/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Kế Hoạch 145/QKH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày có hiệu lực: 11/11/2019

Quyết định 1110/QD-UBND

Về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao đọng cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày có hiệu lực: 06/09/2019

Thông báo 98/TB-UBND

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 05/08/2019

Ngày có hiệu lực: 05/08/2019

Kế Hoạch 02/KH-HĐPHPBPL

Kế hoạch hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2019

Ngày ban hành: 02/08/2019

Ngày có hiệu lực: 02/08/2019

Kế Hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyên Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Kế Hoạch 110/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Hiển thị kết quả 1-10 (of 26)
 |<  < 1 2 3  >  >|